Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transiro Int. AB

Transiro Int. AB

Transiro Int. AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

transiro.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transiro erbjuder molnbaserade produkter för transportbranschen.

Teckningsperiod:

10 januari 2020 - 24 januari 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

12,55 Mkr

Teckningskurs:

0,08 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 januari 2020

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller 2 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss