Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transiro Int. AB

Transiro Int. AB

Transiro Int. AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

transiro.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transiro erbjuder molnbaserade produkter för transportbranschen.

Teckningsperiod:

5 oktober 2017 - 5 oktober 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

16 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, till ospecificerade investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss