Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transiro Int. AB

Transiro Int. AB

Transiro Int. AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

transiro.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Transiro erbjuder molnbaserade produkter för transportbranschen.

Teckningsperiod:

17 oktober 2016 - 28 oktober 2016

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

35 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktas till allmänheten.

Post:

100 aktier, dock minimum 1500 aktier.

Övrigt:

Transiro noteras på NGM Nordic-MTF under november 2016.

Emissionen är garanterad till 80 %.

Uppdaterat: 2016-10-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss