Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Transfer Group AB

Transfer Group AB

Transfer Group AB
Smidesvägen 10 BV
171 41 Solna

Hemsida:

www.transfer.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Transfer Group är mötesplatsen för aktiva uppdragstagare och arbetsgivare. Genom sin portal underlättar Transfer Jobb matchningen på arbetsmarknaden inom alla yrkesområden. Transfer Group AB hette tidigare Transfer Service Group AB. Transfer Service Group AB hette tidigare Transfer Jobb AB.

Teckningsperiod:

2 juni 2021 - 21 juni 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

9,6 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

131,2 Mkr pre-money

Villkor:

Öppet för allmänheten.

Post:

Minimum 5000 aktier.

Övrigt:

5 Mkr av emissionen är säkerställt via ett garantiåtagande.

Transfer Group planerar att notera sig under sommaren 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss