Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TracTechnology AB

TracTechnology AB

TracTechnology AB
Svärdvägen 19, 2 tr
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.tractechnology.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från "gård till gaffel" inom köttproduktion.

Teckningsperiod:

7 november 2016 - 22 november 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,77 Mkr + 0,28 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

26,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. 1 befintlig aktie ger 1 teckningsrätt, det krävs 7 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse för företrädesemissionen på 3,77 Mkr så kan en övertilldelning på 0,28 Mkr användas.

Uppdaterat: 2016-11-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss