Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TracTechnology AB

TracTechnology AB

TracTechnology AB
Svärdvägen 19, 2 tr
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.tractechnology.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TracTechnology är ett tillväxtföretag med verksamhet inom två starka tillväxtområden, RFID-teknik samt livsmedelssäkerhet och spårbarhet. TracTechnologys huvudsakliga fokus är ett patenterat koncept, baserat på RFID-teknik, som ger spårbarhet från "gård till gaffel" inom köttproduktion.

Teckningsperiod:

22 december 2011 - 22 december 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,6 Mkr

Teckningskurs:

1,98 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Salamino AB, i enlighet med ett beslut från juni 2011.

Post:

Övrigt:

Denna emission är en del av den löpande finansieringsgaranti som företaget fick i juni 2011.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss