Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Toleranzia AB

Toleranzia AB

Toleranzia AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.toleranzia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Toleranzia utvecklar och utlicensierar terapier mot svåra autoimmuna sjukdomar. Den av företaget utvecklade plattformen Re-Tolerogen utgör grunden för verksamheten.

Teckningsperiod:

23 september 2020 - 23 september 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,79 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

75,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till garanter av företrädesemission som valt att erhålla ersättning i form av aktier.

Post:

Övrigt:

Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till 7,10 procent (beräknat efter registrerad Företrädesemission).

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss