Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Toleranzia AB

Toleranzia AB

Toleranzia AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.toleranzia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Toleranzia utvecklar och utlicensierar terapier mot svåra autoimmuna sjukdomar. Den av företaget utvecklade plattformen Re-Tolerogen utgör grunden för verksamheten.

Teckningsperiod:

7 juli 2015 - 29 juli 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en begränsad krets investerare, beståend av både nya och befintliga investerare.

Post:

Övrigt:

Toleranzia planerar en notering på Aktietorget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss