Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tobin Properties AB

Tobin Properties AB

Tobin Properties AB
Humlegårdsgatan 19 A
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.tobinproperties.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup.

Teckningsperiod:

20 oktober 2016 - 26 oktober 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

150 Mkr + 52,1 Mkr i befintliga aktier + 30,18 Mkr

Teckningskurs:

80 kr

Likviddag:

1 november 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

649,4 Mkr pre-money (exkl preferensaktier)

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige och institutioner.

Post:

25 aktier, dock minimum 50 aktier.

Övrigt:

Tobin Properties stamaktier börjar handlas på First North den 28 oktober 2016.

Erbjudandet består av 150 Mkr i nyemitterade aktier och 52,1 Mkr i befintliga aktier. De som håller i processen har även möjlighet att ytterligare 30,18 Mkr emitteras.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss