Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tobin Properties AB

Tobin Properties AB

Tobin Properties AB
Humlegårdsgatan 19 A
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.tobinproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tobin Properties affärsidé är att utifrån moderna människors behov utveckla bostäder med ett funktionellt och designmässigt djup.

Teckningsperiod:

25 februari 2015 - 5 mars 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

75,6 Mkr

Teckningskurs:

108 kr per preferensaktie serie A

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ej kända.

Post:

Övrigt:

Obs, angivna datum är bara en uppskattning. Varken datum eller villkor är kända (bara att det är 75,6 Mkr till 108 kr per preferensaktie).

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss