Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TCECUR Sweden AB

TCECUR Sweden AB

TCECUR Sweden AB
Smidesvägen 10-12
171 41 Solna

Hemsida:

tcecur.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TCECUR är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. TCECUR Sweden AB hette tidigare TC Connect AB.

Teckningsperiod:

11 november 2021 - 26 november 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

55,5 Mkr

Teckningskurs:

32 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 november 2021

Värdering:

222 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje aktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser uppgående till 28,8 MSEK och garantiåtagande uppgående till 26,6 MSEK från Arbona AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss