Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tangiamo Touch Technology AB

Tangiamo Touch Technology AB

Tangiamo Touch Technology AB
Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg

Hemsida:

www.tangiamo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tangiamo Touch Technology är verksamt inom touch-teknologi, elektroniska bordsspel och onlinespel om pengar. Bolaget utvecklar mjuk- och hårdvara för bettingföretag och andra aktörer.

Teckningsperiod:

31 maj 2021 - 14 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,9 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

0,58 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

38,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Tangiamo har erhållit ett garantiåtagande av Modelio Equity AB och Hexamo AB uppgående till totalt cirka 7,6 MSEK, samt teckningsåtaganden från befintliga aktieägare såväl som personer i styrelse- och ledningsgrupp uppgående till cirka 1,6 MSEK. Totalt tecknings- och garantiåtaganden uppgår därmed till 9,2 MSEK.

Tangiamo meddelade vidare att de i samband med beslut om nyemissionerna även har ingått avtal om förnyelse av tidigare upptaget lån om totalt cirka 6,0 MSEK. Aktuella långivare är Modelio Equity AB och Eslom Capital AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss