Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tangiamo Touch Technology AB

Tangiamo Touch Technology AB

Tangiamo Touch Technology AB
Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg

Hemsida:

www.tangiamo.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tangiamo Touch Technology är verksamt inom touch-teknologi, elektroniska bordsspel och onlinespel om pengar. Bolaget utvecklar mjuk- och hårdvara för bettingföretag och andra aktörer.

Teckningsperiod:

9 september 2019 - 9 september 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8,8 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett antal ej namngivna personer.

Post:

Övrigt:

Bolaget har vidare beslutat att uppta lån om sammanlagt 6 250 000 kronor. Lånen löper till och med den 10 juni 2020. Lånen har 5% uppläggningsavgift och 12% årlig ränta som betalas kvartalsvis. Långivarna har rätt att konvertera lånen till aktier om minst 1 000 000 kronor per gång med 10% rabatt på 15 dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP).

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss