Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TagMaster AB

TagMaster AB

TagMaster AB
Kronoborgsgränd 11
164 46 Kista

Hemsida:

www.tagmaster.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer
avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och
informationsprodukter för krävande miljöer.

Teckningsperiod:

5 maj 2015 - 19 maj 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

21,5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 april 2015

Värdering:

53,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. En (1) befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Ett antal av TagMasters större befintliga aktieägare har lämnat teckningsförbindelser om att teckna aktier motsvarande cirka 37,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är vidare garanterad upp till ett belopp om 10 MSEK genom garantiåtagande från investmentbolaget LMK Ventures AB, org. nr 556775-5045. LMK Ventures AB har således åtagit sig att teckna återstående del av nyemissionen upp till ett belopp om 10 MSEK som ej tecknas av övriga aktieägare med stöd av företrädesrätt. Företrädesemissionen är således till cirka 83,7 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Förutom denna företrädesemission gör TagMaster även en riktad nyemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss