Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Systemhus AB

Systemhus AB

Systemhus AB
Centralplan 15
111 20 Stockholm

Hemsida:

www.systemhus.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Systemhus har en projektportfölj bestående av ett antal utvecklingsprojekt inom hyresrätter. Systemhus AB hette tidigare Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB.

Teckningsperiod:

17 september 2007 - 28 september 2007

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

10 oktober 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

33,4 Mkr före nyemissionen.

Villkor:

Ingen företrädesrätt. Spridning och tidigare ägare med mindre än en post prioriteras.

Post:

Övrigt:

Företaget noteras på Nordic MTF den 12 oktober.

Uppdaterat: 2007-09-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss