Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Synthetic MR AB

Synthetic MR AB

Synthetic MR AB
Storgatan 11
582 24 Linköping

Hemsida:

www.syntheticmr.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolagets programvara, SyMRI effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativ information som ger läkaren ett bättre beslutsunderlag.

Teckningsperiod:

16 augusti 2013 - 30 augusti 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,4 Mkr

Teckningskurs:

1,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 augusti 2013

Värdering:

Pre-money 45 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:13. För varje aktie i Synthetic MR erhålls tre (3) teckningsrätter. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid tretton (13) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Huvudägaren Accelerator har åtagit sig att teckna sin andel, vilket motsvarar 5,3 Mkr.

Uppdaterat: 2013-09-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss