Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Synthetic MR AB

Synthetic MR AB

Synthetic MR AB
Storgatan 11
582 24 Linköping

Hemsida:

www.syntheticmr.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolagets programvara, SyMRI effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativ information som ger läkaren ett bättre beslutsunderlag.

Teckningsperiod:

24 september 2012 - 8 oktober 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6,49 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 september 2012

Värdering:

Pre-money 35,7 Mkr, exklusive ev teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 2:11. För varje befintlig aktie erhålls två (2) teckningsrätter. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss