Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedencare AB

Swedencare AB

Swedencare AB
Per Albin Hanssons väg 41
214 32 Malmö

Hemsida:

www.swedencare.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swedencare erbjuder produktlinjer inom hälsa och välbefinnande för husdjur.

Teckningsperiod:

24 juni 2020 - 25 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

133,2 Mkr

Teckningskurs:

88,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 403,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

Emissionen inleddes efter att marknaden stängt den 24 juni 2020 och ska vara klar innan marknaden öppnar den 25 juni. Swedencare vill sälja 1 500 000 nya aktier till svenska och internationella institutionella investerare.

Emissionen genomförs som en del i finansieringen av förvärvet av verksamheten i det amerikanska djurhälsobolaget Stratford Pharmaceuticals.

Uppdatering: Swedencare sålde 1 500 000 aktier till 88,80 kr per aktie och fick således in 133,1 Mkr. 88,80 kr var precis det pris som aktien stängde dagen på. Emissionen tecknades av bland andra Consensus Fonder, Handelsbanken Fonder, Joh. Berenberg Gossler & Co, Lannebo Fonder och Swedbank Robur Fonder.

Uppdaterat: 2020-06-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss