Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Hemsida:

www.sens.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sustainable Energy Solutions Sweden bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB hette tidigare IQS Energi Komfort AB.

Teckningsperiod:

21 juni 2021 - 21 juni 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

9,4 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett antal investerare, bland annat Mellansvensk Industrigrupp samt Pumped Hydro Storage Sweden AB:s grundare Otto Wernerskog (genom Förenad Kraft AB).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss