Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Hemsida:

www.sens.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sustainable Energy Solutions Sweden bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB hette tidigare IQS Energi Komfort AB.

Teckningsperiod:

12 februari 2021 - 26 februari 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

14,1 Mkr + 1,2 Mkr

Teckningskurs:

2,07 kr per unit / 0,69 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 februari 2021

Värdering:

18,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. Fyra (4) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO1 och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till 100 procent täckt av garantiåtaganden (10,0 Mkr) och teckningsförbindelser (4,1 Mkr).

Utöver företrädesemissionen på 14,1 Mkr så gör företaget även en emission på 1,2 Mkr som betalning till garanterna.

Teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att löpa från och med den dag emissionen registreras till och med den 30 september 2021. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att löpa från och med den dag emissionen registreras till och med den 31 mars 2022.

Teckningskursen för både TO1 och TO2 bestäms med ledning av 10 handelsdagars volymvägd snittkurs (VWAP) innan lösen med en rabatt om tjugofem (25) procent. Teckningskursen kan dock som lägst uppgå till 0,25 SEK per ny aktie för både serie TO1 och serie TO2, högst 0,85 SEK per ny aktie för serie TO1 och högst 1,05 SEK per ny aktie för serie TO2.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss