Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Hemsida:

www.sens.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sustainable Energy Solutions Sweden bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB hette tidigare IQS Energi Komfort AB.

Teckningsperiod:

18 september 2020 - 2 oktober 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

12,1 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

12,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie i bolaget ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie A.

Post:

Övrigt:

Meus Liberi Tripudium AB har åtagit sig att teckna sin andel av emissionen om ca 3,4 miljoner kronor, jämte garantera ett ytterligare belopp om ca 1,6 miljoner kronor. Bolaget har vidare fått garantier utöver detta på fem (5) miljoner kronor, vilket totalt sett innebär att tio (10) miljoner kronor av Företrädesemissionen är garanterade.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss