Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Hemsida:

www.sens.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sustainable Energy Solutions Sweden bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB hette tidigare IQS Energi Komfort AB.

Teckningsperiod:

30 maj 2016 - 30 juni 2016

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

10 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

24 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till allmänheten.

Post:

1 aktie, dock minimum 700 aktier.

Övrigt:

Energikomfort noteras på NGM Nordic-MTF efter genomförd nyemission.

7 Mkr av emissionen är garanterad.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 30 juni 2016.

Uppdaterat: 2016-07-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss