Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB
Lilla bommen 4 B
411 04 Göteborg

Hemsida:

www.surgical-science.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Surgical Science är en ledande aktör inom mjukvara för medicinsk simulering.

Teckningsperiod:

28 juli 2021 - 29 juli 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2700 Mkr

Teckningskurs:

210 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

7 968,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 28 juli 2021 inledde Surgical Science en emission på ca 2,6 miljarder kronor.

Emissionen genomförs främst för att finansiera förvärvet av Simbionix USA Corp.

Uppdatering: Surgical Science fick in 2,7 Mdkr till 210 kr per aktie.

Uppdaterat: 2021-07-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss