Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stockwik Förvaltnings AB

Stockwik Förvaltnings AB

Stockwik Förvaltnings AB
Ortviksvägen 8
856 33 Sundsvall

Hemsida:

stockwik.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Stockwik Förvaltnings är ett investeringsföretag fokuserat på förvärv och förvaltning av svenska kvalitetsföretag. Stockwik Förvaltnings AB hette tidigare StjärnaFyrkant AB. StjärnaFyrkant AB hette tidigare Mobyson AB. Tidigare även Onetwocom, Freetel, Extended Capital Group, Lap Power Holding, Petro Arctic och Polargasintressenter.

Teckningsperiod:

2 oktober 2013 - 16 oktober 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

12,5 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 september 2013

Värdering:

31,25 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Stjärnafyrkants verksamhet fungerar inte och denna emission görs för att hålla företaget flytande inför en omstruktureringen. Försäljningen av teletjänster ska delas upp i två olika dotterbolag, som sedan ska delas ut och särnoteras. Stjärnafyrkant självt ska sedan göras om till ett investeringsföretag fokuserat på förvaltning av mindre familjeföretag i Sverige.

Uppdaterat: 2013-10-30

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss