Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stillfront Group AB

Stillfront Group AB

Stillfront Group AB
Storgatan 8
582 23 Linköping

Hemsida:

www.stillfront.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stillfront Group utvecklar spel för olika plattformar och består av företagen Power Challenge, Bytro Labs, Coldwood Interactive och Dorado Games.

Teckningsperiod:

29 april 2020 - 29 april 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

37,5 MUSD

Teckningskurs:

530,49 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till säljarna av Candywriter som delbetalning.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss