Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stillfront Group AB

Stillfront Group AB

Stillfront Group AB
Storgatan 8
582 23 Linköping

Hemsida:

www.stillfront.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stillfront Group utvecklar spel för olika plattformar och består av företagen Power Challenge, Bytro Labs, Coldwood Interactive och Dorado Games.

Teckningsperiod:

21 januari 2020 - 21 januari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

708,5 Mkr

Teckningskurs:

370,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission, riktad till säljaren av Storm8.

Post:

Övrigt:

Denna emission riktar sig till säljaren av Storm8 och utgör en delbetalning, den delbetalning som i pressmeddelandet benämns som 75 MUSD.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss