Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stillfront Group AB

Stillfront Group AB

Stillfront Group AB
Storgatan 8
582 23 Linköping

Hemsida:

www.stillfront.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stillfront Group utvecklar spel för olika plattformar och består av företagen Power Challenge, Bytro Labs, Coldwood Interactive och Dorado Games.

Teckningsperiod:

11 juni 2019 - 11 juni 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

500,2 Mkr

Teckningskurs:

240,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

5 781 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie Investment Bank och Swedbank.

Post:

Övrigt:

Stillfront meddelade efter marknadens stängning den 11 juni 2019 att de gör en emission på ca 500 Mkr via ett accelererat bookbuilding-förfarande.

"Teckningskursen i den Riktade nyemissionen kommer att motsvara det volymvägda genomsnittspriset för en aktie i Bolaget på Nasdaq First North Premier under de senaste 30 dagarna i enlighet med bemyndigandet från årsstämman."

Denna typ av emission brukar vara klar samma kväll eller i alla fall innan marknaden öppnar dagen efter.

Uppdatering: Stillfront fick det sökta beloppet, 500,2 Mkr till 240,40 kr per aktie.

Uppdaterat: 2019-06-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss