Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Starbreeze AB

Starbreeze AB

Starbreeze AB
Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.starbreeze.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Starbreeze utvecklar TV- och datorspel inom action/adventure-genren i samarbete med ledande internationella spelförläggare. Starbreeze hette tidigare O3 Games.

Teckningsperiod:

24 augusti 2020 - 7 september 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

250 Mkr

Teckningskurs:

0,69 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 augusti 2020

Värdering:

250 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieärgare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie A och en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie B (primär företrädesrätt). Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid en (1) teckningsrätt av serie A ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie A och en (1) teckningsrätt av serie B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Detaljerade villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, kapitalökning och antalet aktier som kommer att emitteras, förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras senast omkring den 12 augusti 2020.

Emissionen är i sin helhet säkerställd. Dels genom att större ägare har lämnat teckningsförbindelser och dels via externa garanter. Bolagets fyra största aktieägare, Swedbank Robur, Första AP-fonden, Digital Brothers och Fjärde AP-fonden stödjer Företrädesemissionen och har antingen åtagit sig att teckna eller uttryckt sin avsikt att teckna sin respektive pro rata-andel.

Uppdatering: Priset per aktie är satt till 69 öre.

Uppdaterat: 2020-08-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss