Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Star Vault AB

Star Vault AB

Star Vault AB
Stadiongatan 60
217 62 Malmö

Hemsida:

www.starvault.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Star Vault utvecklar och marknadsför onlinespel. Bolagets fokus är MMORPG-spelet Mortal Online 2, som kommer att följas av Mortal Royale i battle royale-genren.

Teckningsperiod:

9 augusti 2007 - 23 augusti 2007

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

3 september 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

15 Mkr före nyemissionen och 18 Mkr efter.

Villkor:

Ulyss AB, Ulyss ABs aktieägare och Star Vaults samarbetspartners har prioritet vid överteckning.

Post:

2000 aktier

Övrigt:

Star Vault noteras på Aktietorget efter att nyemissionen är genomförd. Företaget planerar att genomföra ytterligare en emission, på 5 Mkr under Q4 2008.

Uppdaterat: 2008-04-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss