Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Star Vault AB

Star Vault AB

Star Vault AB
Stadiongatan 60
217 62 Malmö

Hemsida:

www.starvault.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Star Vault utvecklar och marknadsför onlinespel. Bolagets fokus är MMORPG-spelet Mortal Online 2, som kommer att följas av Mortal Royale i battle royale-genren.

Teckningsperiod:

1 september 2016 - 15 september 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,17 Mkr

Teckningskurs:

0,27 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 augusti 2016

Värdering:

12,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje fem 5 befintliga aktier, oavsett serie, erhålls två (2) teckningsrätter. En (1) sådan teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Aktieägare samt styrelsen har uttryckt avsikt att teckna aktier för ca 2 800 000 SEK, vilket motsvarar cirka 54 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2016-08-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss