Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Star Vault AB

Star Vault AB

Star Vault AB
Stadiongatan 60
217 62 Malmö

Hemsida:

www.starvault.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Star Vault utvecklar och marknadsför onlinespel. Bolagets fokus är MMORPG-spelet Mortal Online 2, som kommer att följas av Mortal Royale i battle royale-genren.

Teckningsperiod:

8 februari 2012 - 22 februari 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,67 Mkr

Teckningskurs:

0,14 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 februari 2012

Värdering:

Pre-money 4,18 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje 1 befintlig aktie, oavsett serie, erhålls 1 teckningsrätt. 5 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 2 nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Star Vault har erhållit teckningsförbindelser från styrelseledamöter om 0,1 Mkr.

Uppdaterat: 2012-01-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss