Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SStar Gold Resources AB

SStar Gold Resources AB

SStar Gold Resources AB
Polisgränd 5
722 11 Västerås

Hemsida:

sstargold.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SStarGold är ett svenskt gruv- och stålbolag med verksamhet i Ryssland. Verksamheten omfattar produktion av stål i staden Gaj belägen inom Orenburg-regionen och prospektering och produktion av guld, främst i Kadarområdet beläget inom Transbajkalregionen. SStar Gold Resources AB hette tidigare Voxema AB.

Teckningsperiod:

20 mars 2012 - 15 juni 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

0,3 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

25.000 aktier, dvs 25.000 kr.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss