Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB
Hälsovägen 7, våning 8, hiss A
141 57 Stockholm

Hemsida:

www.sprintbioscience.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sprint Bioscience har som mål att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience driver utveckling av flera läkemedelskandidater parallellt och har starkt fokus på tidig kommersialisering.

Teckningsperiod:

17 augusti 2021 - 31 augusti 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

67,6 Mkr

Teckningskurs:

5,34 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 augusti 2021

Värdering:

135,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Totalt omfattas företrädesemissionen av teckningsåtaganden till cirka 1,4 procent och av emissionsgarantier till 98,6 procent.

Uppdaterat: 2021-08-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss