Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB
Hälsovägen 7, våning 8, hiss A
141 57 Stockholm

Hemsida:

www.sprintbioscience.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sprint Bioscience har som mål att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience driver utveckling av flera läkemedelskandidater parallellt och har starkt fokus på tidig kommersialisering.

Teckningsperiod:

8 april 2021 - 8 april 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,7 Mkr

Teckningskurs:

5,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

108,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till en grupp befintliga och externa investerare.

Post:

Övrigt:

"Med en stärkt kassa kan vi nu accelerera insatserna för att bygga ytterligare värden i våra innovativa läkemedelsprojekt. Vi kan nu fokusera på affärsutvecklingsaktiviteter som bygger aktieägarvärde, synliggöra potentialen i vår portfölj och skapa möjligheter att utveckla och erbjuda patienter helt nya sätt att behandla cancersjukdom”, kommenterar Erik Kinnman, VD.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss