Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB
Hälsovägen 7, våning 8, hiss A
141 57 Stockholm

Hemsida:

www.sprintbioscience.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sprint Bioscience har som mål att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience driver utveckling av flera läkemedelskandidater parallellt och har starkt fokus på tidig kommersialisering.

Teckningsperiod:

3 oktober 2019 - 3 oktober 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,01 Mkr

Teckningskurs:

1400 kr per unit / 14 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, till ett konsortium lett av Gerhard Dal och Råsunda Förvaltning Den riktade emissionen består av totalt 7150 Units. Varje Unit består av 100 aktier á 14 kr samt 34 teckningsoptioner av serie 1 och 34 teckningsoptioner av serie 2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och kan tillföra Sprint upp till 7,4 MSEK (3,5 MSEK från TO 1 och 3,9 MSEK från TO 2).

Post:

Övrigt:

Samtidigt som den riktade emissionen emitteras vederlagsfria teckningsoptioner (TO) till befintliga ägare.

Emissionen av teckningsoptioner till befintliga ägare omfattar totalt 830 540 TO 1 och 830 540 TO 2 som emitteras till ett helägt dotterbolag till Sprint Bioscience, för att därefter delas ut till befintliga aktieägare som kommer att erhålla 1 teckningsoption av respektive serie för 14 innehavda aktier på avstämningsdagen. Totalt kan teckningsoptionerna till befintliga ägare tillföra Sprint upp till 25,3 MSEK (12 MSEK från TO 1 och 13,3 MSEK från TO 2).

Villkor teckningsoptioner av Serie 1

Varje teckningsoption av Serie 1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Sprint under lösenperioden 14 - 28 februari 2020 till kurs 14,5 kr per aktie.

Villkor teckningsoptioner av Serie 2

Varje teckningsoption av Serie 2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Sprint under lösenperioden 14 - 28 maj 2020 till en kurs som motsvarar 30% rabatt på den volymvägda kursen i Sprint under perioden 27 april 2020 - 8 maj 2020, dock max 16 kr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss