Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spermosens AB

Spermosens AB

Spermosens AB
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Hemsida:

spermosens.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Spermosens utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar.

Teckningsperiod:

25 mars 2021 - 12 april 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24 Mkr + 5,25 Mkr

Teckningskurs:

5,63 kr per unit och aktie.

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

29,5 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. Varje unit består av 1 aktie och 1 vidhängande teckningsoption av serie TO1.

Post:

Minimum 711 units.

Övrigt:

Spermosens noteras på Spotlight den 5 maj 2021.

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 14 Mkr av nyemissionen genom teckningsförbindelser.

Varje (1) teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70 %) procent av det volymvägda genomsnittspriset i Bolagets aktie mätt under den period på femton (15) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan teckningsperioden för teckningsoptionerna startar, dock lägst 0,10 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den 2 maj 2022 till och med den 23 maj 2022.

Uppdaterat: 2021-03-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss