Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sozap AB

Sozap AB

Sozap AB
Västra storgatan 23
611 32 Nyköping

Hemsida:

sozap.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sozap är ett spelföretag som utvecklar spel för mobiler och plattor.

Teckningsperiod:

7 juni 2023 - 21 juni 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,36 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 juni 2023

Värdering:

34,08 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Inför Företrädesemissionen har Bolagets styrelseordförande Claes Wenthzel, styrelseledamöterna Daniel Somos, Annette Colin och Stefan Janse samt VD Rade Prokopovic och CFO Daniel Ekstrand lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 6,3 MSEK, motsvarande cirka 55,5 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 3,0 MSEK utan företrädesrätt. Därutöver har vissa större ägare avgivit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,8 MSEK, motsvarande cirka 24,5 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser om totalt cirka 9,1 MSEK, motsvarande 80,0 procent av Företrädesemissionen.

Uppdatering: Sozaps företrädesemission tecknades till 93,6 % med företrädesrätt och 39,9 % utan, dvs totalt 133,5 %.

Uppdaterat: 2023-06-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss