Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sozap AB

Sozap AB

Sozap AB
Västra storgatan 23
611 32 Nyköping

Hemsida:

sozap.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sozap är ett spelföretag som utvecklar spel för mobiler och plattor.

Teckningsperiod:

18 maj 2021 - 31 maj 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

26,1 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

4 juni 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

110,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktas till allmänheten i Sverige.

Post:

Övrigt:

Sozap noteras på First North den 9 juni 2021.

Teckningsåtaganden om cirka 21,2 Mkr, motsvarande 81 procent av erbjudandet, har lämnats från bl.a. Patrik Bloch, David Wallsten, Alexander Eskilsson, Martin Bauer, Dariush Hosseinian och Knutsson Holdings-sfären.

Uppdaterat: 2021-05-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss