Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sonetel AB

Sonetel AB

Sonetel AB
Fasanvägen 31
131 44 Nacka

Hemsida:

sonetel.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sonetel erbjuder telefonnummer, telefonkonferenstjänst och lågpristelefoni.

Teckningsperiod:

6 februari 2017 - 22 februari 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,7 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

26,90 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

67 Mkr pre-money (efter kvittning som ska bli klar under teckningstiden).

Villkor:

Post:

100 units, minimum 200 units.

Övrigt:

Aktien och teckningsoptionen planeras att tas upp till handel på First North från och med den 20 mars 2017 (förutsatt godkänd listningsansökan).

Nyemissionen på 23,7 MKr har teckningsförbindelser och emissionsgarantier erhållits upp till ca 100 % av emissionsbeloppet. Emissionen är således garanterad till ca 100 %.

Om intresset är stort kan bolaget emittera ytterligare 10 Mkr.

Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till kursen 40,00 kr/st under perioden 1 november 2018 – 30 november 2018.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss