Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SHT Smart High-Tech AB

SHT Smart High-Tech AB

SHT Smart High-Tech AB
Kemivägen 6
412 58 Göteborg

Hemsida:

sht-tek.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SHT:s affärsidé är att utveckla och sälja lösningar av högpresterande grafenförstärkt material och tillhörande process know-how för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter.

Teckningsperiod:

7 oktober 2021 - 28 oktober 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22 Mkr

Teckningskurs:

11 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

125,4 Mkr pre-money

Villkor:

En (1) unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Post:

Minimum 500 units.

Övrigt:

SHT Smart High-Tech noteras på Spotlight den 18 november 2021.

11 Mkr av erbjudandet är säkrat på förhand av teckningsåtagare.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att under perioden 31 oktober – 11 november 2022 teckna en (1) B-aktie där kursen för teckning ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 10 oktober – 21 oktober 2022.

Uppdaterat: 2021-10-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss