Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Senzime AB

Senzime AB

Senzime AB
Vallvägen 4 A
756 51 Uppsala

Hemsida:

www.senzime.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Teckningsperiod:

13 januari 2010 - 27 januari 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,9 Mkr

Teckningskurs:

5,36 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 januari 2010

Värdering:

Pre-money 22,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:9. 1 aktie berättigar till 1 teckningsrätt. 9 teckningsrätter berättigar till teckning av 4 aktier.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker 13-22 januari 2010. Handel med BTA påbörjas den 13 januari 2010 och pågår till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss