Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Senzime AB

Senzime AB

Senzime AB
Vallvägen 4 A
756 51 Uppsala

Hemsida:

www.senzime.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Teckningsperiod:

29 augusti 2012 - 12 september 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,3 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 augusti 2012

Värdering:

Pre-money 33,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Bolagets största ägare, inkl. Adam Dahlberg (styrelseordförande) och Ulf Lindskog (styrelseledamot), har till styrelsen i Senzime uttryckt avsikt att tillsammans teckna sig för omkring 1 070 000 aktier aktier motsvarande 4,8 MSEK och 58% av nyemissionen.

Uppdaterat: 2012-08-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss