Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Senzime AB

Senzime AB

Senzime AB
Vallvägen 4 A
756 51 Uppsala

Hemsida:

www.senzime.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Teckningsperiod:

9 februari 2011 - 23 februari 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,4 Mkr

Teckningskurs:

5,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 februari 2011

Värdering:

Pre-money 33,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Befintliga aktieägare erhåller 1 teckningsrätt för varje 1 befintlig aktie. 4 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Ett flertal delägare, inklusive Adam Dahlberg (styrelseordförande) och Ulf Lindskog (styrelseledamot), har uttryckt avsikt att tillsammans teckna sig för omkring 900 000 aktier i nyemissionen.

Uppdaterat: 2011-02-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss