Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sensor Alarm Norden AB

Sensor Alarm Norden AB

Sensor Alarm Norden AB
Sankt Eriksplan 11
113 20 Stockholm

Hemsida:

www.sensoralarm.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sensor Alarm erbjuder hemlarm och har utvecklat en egen teknisk plattform som bygger på lufttrycksteknik.

Teckningsperiod:

24 mars 2021 - 7 april 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,4 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

42,6 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 660 aktier.

Övrigt:

Sensor Alarm noteras på Spotlight den 23 april 2021.

Sensor Alarm har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,4 Mkr, motsvarande cirka 51 procent av den totala emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss