Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sdiptech AB

Sdiptech AB

Sdiptech AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.sdip.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sdiptech är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Sdiptech AB hette tidigare Serendipity Innovations AB.

Teckningsperiod:

9 juni 2020 - 10 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

353 Mkr

Teckningskurs:

105 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

3 362,9 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission av upp till 3 364 182 stamaktier av serie B, via ett accelererat bookbuilding-förfarande via ABG Sundal Collier och Nordea Bank.

Post:

Övrigt:

Sdiptech inledde emissionen efter att marknaden stängt den 9 juni 2020 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 10 juni 2020. Bolaget vill sälja 3 364 182 nya stamaktier av serie B. I samband med denna emission görs även en annan transaktion enligt nedan.

Reglering av optionsavtal mellan Serendipity Group AB och Johnny Alvarsson och oförändrat aktieägande

Bolaget har informerats om att Johnny Alvarsson och Serendipity Group AB har för avsikt reglera de av Serendipity Group AB utställda köpoptionerna till Johnny Alvarsson genom inlösen av Serendipity Group AB i samband med slutförandet av den Riktade Nyemissionen. Köpoptionerna som ställdes ut av Serendipity Group AB den 24 juni 2017 gav Johnny Alvarsson en rätt att köpa 18 000 B-aktier i Bolaget från Serendipity Group AB senast den 17 juli 2020. Priset per B-aktie under köpoptionerna var 55 kronor per aktie. Avsikten är att köpoptionerna ska lösas in till ett pris per köpoption motsvarande skillnaden mellan köpkursen 55 kronor under köpoptionerna och stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 9 juni 2020. Genom den tilltänkta regleringen kvarstår Johnny Alvarssons aktieinnehav om 18 200 aktier av serie B som oförändrat.

Uppdatering: Sdiptech sålde 3 364 182 B-aktier nya stamaktier till 105 kr styck och fick således in 353 Mkr.

Uppdaterat: 2020-06-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss