Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sdiptech AB

Sdiptech AB

Sdiptech AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.sdip.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sdiptech är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Sdiptech AB hette tidigare Serendipity Innovations AB.

Teckningsperiod:

3 maj 2017 - 10 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

500 Mkr (+75 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

56 kr

Likviddag:

16 maj 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

1 196 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige och institutioner.

Post:

Övrigt:

Sdiptechs stamaktier noteras på First North den 12 maj 2017.

Swedbank Robur Fonder AB och Handelsbanken Fonder AB har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för 125 Mkr respektive 50 Mkr (motsvarande 7,0 procent respektive 2,8 procent av det totala antalet aktier i Sdiptech efter genomförandet av Erbjudandet).

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss