Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sdiptech AB

Sdiptech AB

Sdiptech AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.sdip.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sdiptech är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Sdiptech AB hette tidigare Serendipity Innovations AB.

Teckningsperiod:

10 december 2015 - 10 december 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

70 Mkr

Teckningskurs:

65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via book building-process.

Post:

1 Mkr är minimum.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss