Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sdiptech AB

Sdiptech AB

Sdiptech AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.sdip.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sdiptech är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Sdiptech AB hette tidigare Serendipity Innovations AB.

Teckningsperiod:

12 februari 2015 - 20 februari 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

100 kr per preferensaktie

Likviddag:

25 februari 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till allmänheten i Sverige och institutioner.

Post:

Övrigt:

Serendipity börjar handlas på First North den 4 mars 2015.

En preferensaktie kostar i erbjudandet 100 kr och ger en utdelning på 2 kr per kvartal.

Efter beslut av Bolagets styrelse kan Preferensaktierna lösas in, helt eller delvis, till ett belopp per Preferensaktie motsvarande 120 kronor under de första två åren efter den initiala emissionen, 110 kronor under de efterföljande två åren efter den initiala emissionen och därefter till 105 kronor. I varje fall med tillägg för eventuellt innestående belopp per Preferensaktie (”Lösenbeloppet”) samt upplupen del av preferensaktieutdelning.

Uppdaterat: 2015-02-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss