Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian ChemoTech AB

Scandinavian ChemoTech AB

Scandinavian ChemoTech AB
Scheelevägen 27
223 70 Lund

Hemsida:

chemotech.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Scandinavian ChemoTech är dedikerade till att använda sin unika patenterade know-how för att utveckla innovation inom cancervården genom forskning och kliniska prövningar.

Teckningsperiod:

23 april 2020 - 8 maj 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,8 Mkr + 1,8 Mkr

Teckningskurs:

9,50 kr per unit / 4,75 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 april l2020

Värdering:

16,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Varje befintlig aktie av serie A i Bolaget erhålls en (1) uniträtt (”Uniträtt A”) och för varje befintlig aktie av serie B erhålls en uniträtt (”Uniträtt B”). Tre (3) Uniträtter A berättigar till teckning av en (1) ”A-unit” bestående av två (2) aktier av serie A samt två (2) teckningsoptioner av serie TO2. Tre (3) Uniträtter B berättigar till teckning av en (1) ”B-unit” bestående av två (2) aktier av serie B samt två (2) teckningsoptioner av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en aktie, av respektive serie, under perioden 2021-01-18 till och med 2021-01-29 till kursen 5,25 kronor per aktie.

Uppdatering: ChemoTechs företrädesemissionen blev övertecknad och bolaget använder därför även övertilldelningsoptionen. Tillför bolagget totalt 12,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss