Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian ChemoTech AB

Scandinavian ChemoTech AB

Scandinavian ChemoTech AB
Scheelevägen 27
223 70 Lund

Hemsida:

chemotech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Scandinavian ChemoTech är dedikerade till att använda sin unika patenterade know-how för att utveckla innovation inom cancervården genom forskning och kliniska prövningar.

Teckningsperiod:

23 maj 2018 - 7 juni 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18,3 Mkr

Teckningskurs:

12,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 maj 2018

Värdering:

18,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje aktie, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare är säkerställd till 100 procent via tecknings- och garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss